Tyto stránky použivájí cookies
Náše stránky používají technické, analytické, marketingové cookies. Toto vše potřebujeme pro správnou funkci stránek a pro vyhodnocení, jak jsou naše stránky používány. Pro více informací a nastavení navštivte Informace o cookies.
Nastavení
Znak městské části Brno-Černovice

Brno
Černovice

Logo města Brna

Pozvánka na 9. zasedání zastupitelstva městské části

V souladu s ustanovením § 92 odst. 1 zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 

ve znění pozdějších předpisů

SVOLÁVÁM

9. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Černovice, 

které se bude konat v pondělí 29.04.2024 v 18 h

v hostinci Slunečnice, Faměrovo náměstí 17, Brno

____________________________________________________________________


Navržený program zasedání:

 1. Zahájení
 2. Schválení ověřovatelů zápisu
 3. Schválení programu
 4. Dotazy, podněty a připomínky občanů
 5. Kontrola úkolů (Mgr. Zdeněk Opálka)
 6. Zápis z 9. jednání Kontrolního výboru ZMČ Brno-Černovice (Antonín Pavlica)
 7. Zpráva o realizaci „Audit familyfriendlycommunity“ (RMČČ)
 8. OZV č. 26/2023 o místních poplatcích – změna příloh (RMČČ)
 9. Vyjádření k převodu části pozemku p.č. 2831/5 v k. ú. Černovice z vlastnictví SmB do vlastnictví JmK - Zdravotnické záchranné služby JmK (RMČČ)
 10. Návrh na dispozici s majetkem města  prodej pozemku parc. č. 1974/1 a 1974/2 v k. ú. Černovice  (RMČČ)
 11. Návrh na dispozici s majetkem města – prodej pozemku parc.č. 2469/1 v k.ú. Černovice (RMČČ)
 12. Smlouva o postoupení pohledávky s postupníkem k bytu č. 3 v domě Turgeněvova 1032/2a, Brno (RMČČ)
 13. Připomínky návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálu ve statutárním městě Brně (RMČČ)
 14. Žádost o vyjádření k návrhu na změnu katastrální a správní hranice mezi k.ú. Černovice a k.ú. Slatina (RMČČ)
 15. Žádost o možnost výstavby telekomunikační stavby veřejné telekomunikační sítě společnosti Vantage Towers s.r.o. (RMČČ)
 16. Vyjádření k navrhovanému postupu SmB pro uzavření budoucích směnných a kupních smluv za účelem rozvoje lokality „ČT II – Černovická Pískovna“ v k.ú. Černovice a Tuřany (RMČČ)
 17. Dotazy, podněty a připomínky členů ZMČČ
 18. Závěr

Zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Černovice je veřejné a je z něj pořizován videozáznam, který bude následně zveřejněn na webových stránkách MČ.


Bc. Petra Quittová

starostka