Tyto stránky použivájí cookies
Náše stránky používají technické, analytické, marketingové cookies. Toto vše potřebujeme pro správnou funkci stránek a pro vyhodnocení, jak jsou naše stránky používány. Pro více informací a nastavení navštivte Informace o cookies.
Nastavení
Znak městské části Brno-Černovice

Brno
Černovice

Logo města Brna

Stručná historie

 • 1325 – král Jan Lucemburský dovoluje bratřím Bernardovi a Matyášovi, brněnským měšťanům, zakoupit dvorec v Černovicích
 • 1375 – 1782 – ves přísluší pod správu kartuziánského kláštera v Králově Poli 
 • 1656-1749 – na vrchnostenské půdě postaveno 15 nových chalup 
 • 1718 – vystavěna kaple sv. Floriána na Faměrově náměstí 
 • 17. století – ves poněmčena, z té doby je zachována i obecní pečeť se znamením rádla 
 • 1749 – přeměřeny pozemky – sjednocena velikost lánů, co jí přesahovalo bylo dáno čtvrtláníkům, zahradníkům a domkářům
 • 1782 – Klášter kartuziánů zrušen, ves se dostává pod správu náboženského fondu
 • 1825 – Černovice prodány s královopolským panstvím Josefu Schindlerovi
 • 1861-1863 – postaven zemský ústav pro choromyslné s osově komponovanými renesančními objekty
 • 1863 – zřízena duchovní správa při tehdy postavené kapli sv. Kříže v nově otevřeném ústavu 
 • 70. léta 19. století – severozápadně od vsi postaveno prvních 10 domů – část dostala název Nové Černovice
 • 1883-1886 – postavena nová železniční trať (vlárská dráha) z Brna na Slatinu
 • 1890 – v Černovicích zahájeno vyučování v tzv. staré škole – dnes Charbulova 137
 • 1899 – posvěcení kostela sv. Floriána
 • 1910 – vznik nové školy na ulici Školní (dnes Štolcova)
 • 1919 – Černovice připojeny k Brnu
 • 1925 – dokončena celá zástavba Charbulovy ulice, která se stává hlavní osou nové čtvrti
 • 1926 – podél řeky vybudována tzv. černovická železniční spojka přerovské a vlárské (a českotřebovské) trati
 • 1929 – postavena funkcionalistická budova kina Avion od Josefa Kranze
 • 1959 – počátek stavby prvního panelového sídliště na východním konci Nových Černovic kolem Krausovy a Kneslovy ulice
 • 1960 – kostel sv. Floriána, který byl poškozený na 2. světové války, vyhozen do povětří
 • 60. léta 20. století – vznik rozsáhlého areálu ČSAD mezi starými Černovicemi a přerovskou tratí podél Vinohradské ulice
 • 70. a 80. léta 20. století – východně od nových Černovic protažen velký městský dopravní okruh
 • 80. léta 20. století – protažení dálničního přivaděče s mimoúrovňovou křižovatkou s komunikacemi do Líšně, Vinohrad a do Slatiny.