Tyto stránky použivájí cookies
Náše stránky používají technické, analytické, marketingové cookies. Toto vše potřebujeme pro správnou funkci stránek a pro vyhodnocení, jak jsou naše stránky používány. Pro více informací a nastavení navštivte Informace o cookies.
Nastavení
Znak městské části Brno-Černovice

Brno
Černovice

Logo města Brna

Seznam ulic

 • Blatouchová (Podle rostliny blatouchu rostoucího nedaleko na břehu Svitavy.)
 • Bolzanova (Bernardo Bolzano (1781-1848), český matematik a filozof. )
 • Černovická (podle MČ Brno-Černovice)
 • Charbulova (úsek Hladíkova - kruháč) (Jan Charbula (1876-1942), sokolský činovník a veřejný pracovník, popravený nacisty s dcerou Vlastou (1905-1942) v Kounicových kolejích v Brně pro účast v odboji. )
 • Charbulova ()
 • Charbulova (od kruháče do Starých Černovic) ()
 • Churého (Jan Churý (1901-1942), důstojník čs. armády, popravený nacisty pro účast v odbojové skupině Obrana národa. )
 • Cornovova (Ignác Cornova (1740-1822), básník a historik žijící v Brně. )
 • Elišky Krásnohorské (Eliška Krásnohorská (1847-1926) - vlastním jménem Alžběta Pechová, česká spisovatelka, libretistka a organizátorka ženského hnutí. )
 • Ericha Roučky (Erich Roučka (1888-1986), inženýr, odborník v metalurgii, technik, badatel a vynálezce, zakladatel podniku Sigma Slatina. )
 • Faměrovo náměstí (Josef Faměra (1883-1914), brněnský klavírní virtuos a pedagog. )
 • Ferrerova (Francisco Ferrer Guardia (1859-1909), španělský pedagog a republikánský politik. )
 • Hájecká (Podle polohy ulice poblíž menšího hájku. )
 • Havraní (Podle přírodního shromaždiště ptáků havranů poblíž lokality ulice. )
 • Hladíkova (Josef Hladík (1845-1910), moravský archeolog, spoluzakladatel Muzejního spolku v Brně. )
 • Húskova (Aleš Húsek (1915-1944), lékař brněnského psychiatrického ústavu, umučený nacisty v koncentračním táboře pro účast v odboji. )
 • Jiránkova (Josef Jiránek (1855-1940), český klavírní virtuos a pedagog. )
 • Klíčova (Karel Václav Klíč (1841–1926), brněnský malíř a grafik, vynálezce heliogravury. )
 • Kneslova (Karel Knesl (1910-1945), policejní úředník, umučený nacisty v koncentračním táboře pro účast v odboji. )
 • Kotkova (Josef Kotek (1883-1914), redaktor a odborový pracovník, popravený pro protihabsburský odboj. )
 • Kovácká (Podle starého pojmenování kovářského řemesla. )
 • Krausova (František Kraus (1906-1945), dělník, vězněný nacisty pro účast v odboji, zahynul na lodi Cap Arcona, spolu s dalšími vězni, když byla loď s několika dalšími loďmi ponechaná nacisty bez příslušného označení na pospas moři. Lodě byly (až na jednu) tudíž omylem zničeny spojeneckým letectvem. )
 • Mírová (Obecný název. )
 • Olomoucká (od Svitavy po Životského) (Podle směru ulice k výpadové komunikaci na Olomouc, druhé největší moravské město. )
 • Olomoucká ()
 • Olomoucká (úsek Slámova - Turgeněvova) ()
 • Olomoucká (úsek Turgeněvova - Slatina) ()
 • Ostravská (Podle města Ostrava)
 • Pahrbek (Staré místní pojmenování podle terénního charakteru okolí ulice. )
 • Přední (Podle polohy ulice na začátku zástavby tzv. Nových Černovic. )
 • Průmyslová ()
 • Řehořova (Ladislav Řehoř (1903-1942), poštovní úředník a sokolský činovník, popravený nacisty pro účast v odboji Sokolů. )
 • Šestákova (Kamil Šesták (1908-1942), brněnský vyšší železniční úředník, umučený nacisty pro účast v odboji skupiny Obrana národa. )
 • Skřivánčí (Podle původní polohy ulice na okraji zástavby poblíž polí. )
 • Slámova (Bohumil Sláma (1915-1944), učitel a sokolský činovník v Černovicích, popravený nacisty pro účast v národním odboji. )
 • Smutná (Podle polohy ulice u bývalého hřbitova. )
 • Spáčilova (Jan Spáčil - Žeranovský (1857-1905), moravský básník a novinář. )
 • Spojka (Podle polohy ulice u železniční tratě, která spojuje hlavní železniční tahy.)
 • Stinná (Podle charakteru ulice. )
 • Štolcova (Karel Štolc (1916-1942), důstojník čs. armády a sokolský činovník, popravený nacisty pro účast v odboji skupiny Obrana národa. )
 • Švédské valy (Podle polohy ulice poblíž místní lokality zv. Švédské valy, připomínající švédské obležení města Brna v roce 1645. )
 • Těžební ()
 • Tržní (Podle obecného pojmenování, případně podle směru ulice k Brnu, kam černovické selky nosily na trh své výpěstky. )
 • Turgeněvova (Ivan Sergejevič Turgeněv (1818-1883), ruský národní spisovatel. )
 • Vinohradská (Název připomíná vinohrady a pěstování vína v okolí ulice. )
 • Vítězslavy Kaprálové (Vítězslava Kaprálová (1915-1940), hudební skladatelka a dirigentka. )
 • Vlastimila Pecha ()
 • Wainerovo náměstí (Karel Wainer (1898-1943), úředník, umučený nacisty pro účast v komunistickém odboji za poskytování úkrytu odbojovým pracovníkům. )
 • Zvěřinova (František Bohumír Zvěřina (1835-1908), český malíř působící v Brně.)