Tyto stránky použivájí cookies
Náše stránky používají technické, analytické, marketingové cookies. Toto vše potřebujeme pro správnou funkci stránek a pro vyhodnocení, jak jsou naše stránky používány. Pro více informací a nastavení navštivte Informace o cookies.
Nastavení
Znak městské části Brno-Černovice

Brno
Černovice

Logo města Brna

Formuláře na jednom místě

Povolení vjezdu na účelové komunikace

Ochrana ovzduší

Povolení průzkumného vrtu

Žádost o udělení souhlasu

Letáček OSPOD pro starší děti

Informace OSPOD pro starší děti

Letáček OSPOD pro menší děti

Informace OSPOD pro menší děti

Standardy kvality práce OSPOD ÚMČ Brno-Černovice

Standardy kvality práce OSPOD ÚMČ Brno-Černovice

Obecné informace

Obecné informace

Postup při podávání a vyřizování stížností

Stížnosti podané dětmi

Informace pro rodiče

Pro rodiče od dětí

Informace pro děti

Nakládání s odpady

Pronájem mobiliáře (pivní sety)

Dohoda o pronájmu mobiláře

Stížnosti

Žádost o stavební povolení

Žádost o stavební povolení

Žádost o povolení zkušebního provozu stavby

Žádost o povolení k předčasnému užívání stavby

Žádost o povolení k předčasnému užívání stavby

Oznámení změny v užívání stavby

Oznámení změny v užívání stavby

Oznámení stavby posouzené autorizovaným inspektorem

Oznámení stavby posouzené autorizovaným inspektorem

Oznámení o užívání stavby

Oznámení o užívání stavby

Ohlášení stavby

Ohlášení stavby

Ohlášení odstranění stavby, terénních úprav a zařízení

Ohlášení odstranění stavby, terénních úprav a zařízení

Žádost o užívání veřejného prostranství (zeleně)

Žádost o povolení zvláštního užívání veřejného prostranství (zeleně)

Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les

Žádost o povolení kácení dřevin
Žádost o závazné stanovisko ke kácení dřevin

Zvláštní způsoby hlasování

Oznámení o pořádání veřejnosti přístupných sportovních podniků

Oznámení o pořádání veřejnosti přístupných sportovních podniků

Žádost o změnu nájemní smlouvy z důvodu trvalého opuštění domácnosti jedním z nájemců

Změna nájemní smlouvy

Žádost o povolení stavebních úprav v bytě

Žádost o povolení stavebních úprav v bytě

Potřeba bydlení v domě zvláštního určení, žádost o byt v domě s pečovatelskou službou

Žádost o byt v domě s pečovatelskou službou

Dotace

Oznámení o pořádání veřejnosti přístupných kulturních podniků, tanečních zábav a diskoték

Oznámení o pořádání veřejnosti přístupných kulturních podniků, tanečních zábav a diskoték

Žádost o voličský průkaz

Žádost o voličský průkaz

Oznámení protiprávního jednání v pracovním kontextu

Vydání rybářského lístku

Žádost o vydání rybářského lístku