Tyto stránky použivájí cookies
Náše stránky používají technické, analytické, marketingové cookies. Toto vše potřebujeme pro správnou funkci stránek a pro vyhodnocení, jak jsou naše stránky používány. Pro více informací a nastavení navštivte Informace o cookies.
Nastavení
Znak městské části Brno-Černovice

Brno
Černovice

Logo města Brna

Ochrana osobních údajů (GDPR)

Vážené občanky a vážení občané,

Statutární město Brno, městská část Brno–Černovice  se stará o vaše osobní údaje. Vaše soukromí nám není lhostejné, a proto byly přijaty následující Zásady ochrany osobních údajů. Jde o verzi účinnou ode dne 08.10.2021.

Zásady ochrany osobních údajů obsahují informace ohledně toho, jak zpracováváme vaše osobní údaje, a to nejen při výkonu veřejné moci, kdy vystupujeme jako Úřad městské části Brno-Černovice, ale rovněž v soukromoprávních vztazích.

Vážíme si toho, že s námi své osobní údaje sdílíte a jsme odhodláni udělat maximum pro jejich ochranu. Rovněž se snažíme být ve vztahu k vám co nejvíce transparentní, zejména ohledně toho, jak vaše osobní údaje zpracováváme.

Tyto zásady byly vypracovány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které vešlo ve známost pod zkratkou GDPR. Tyto zásady vychází rovněž ze stanovisek Úřadu pro ochranu osobních údajů, které byly vydány po účinnosti nařízení GDPR. Náš pověřenec pro ochranu osobních údajů se účastnil také konzultací Úřadu pro ochranu osobních údajů a rovněž aktivně působí v pracovní skupině pověřenců pro ochranu osobních údajů při Svazu měst a obcí České republiky. Tyto zásady byly vypracovány rovněž v souladu se závěry této pracovní skupiny.

V těchto zásadách se vám snažíme informace podat co nejpřehledněji, a proto jsme zvolili metodu otázek a odpovědí. Informace, které jsme povinni vám dle GDPR poskytnout, se dozvíte v následujícím pořadí:

 1. CO JE TO NAŘÍZENÍ GDPR?
 2. KDO JE SPRÁVCEM OSOBNÍCH ÚDAJŮ?
 3. KDO JE POVĚŘENCEM PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ?
 4. ZA JAKÝM ÚČELEM ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?
 5. KDY DOCHÁZÍ KE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PŘI PLNĚNÍ POVINNOSTÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI?
 6. V JAKÝCH AGENDÁCH A PŘI JAKÝCH ČINNOSTECH DOCHÁZÍ KE ZPRACOVÁNÍ MÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?
 7. JAKÉ JSOU NAŠE OPRÁVNĚNÉ ZÁJMY?
 8. KDY DOCHÁZÍ KE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SOUVISLOSTI S PLNĚNÍM SMLOUVY?
 9. PRO JAKÁ ZPRACOVÁNÍ VYŽADUJEME VÁŠ SOUHLAS?
 10. KDY ZPRACOVÁVÁTE MOJE OSOBNÍ ÚDAJE PRO MARKETINGOVÉ A PROPAGAČNÍ ÚČELY?
 11. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?
 12. JAK BYLY OSOBNÍ ÚDAJE ZÍSKÁNY?
 13. JAK DLOUHO BUDEME OSOBNÍ ÚDAJE UCHOVÁVAT?
 14. BUDEME OSOBNÍ ÚDAJE PŘEDÁVAT NĚKOMU DALŠÍMU?
 15. BUDEME OSOBNÍ ÚDAJE PŘEDÁVAT DO TŘETÍ ZEMĚ NEBO MEZINÁRODNÍ ORGANIZACI?
 16. JAK JSOU OSOBNÍ ÚDAJE ZABEZPEČENY?
 17. JSOU OSOBNÍ ÚDAJE AUTOMATICKY VYHODNOCOVÁNY?
 18. JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA SOUVISEJÍCÍ SE ZPRACOVÁVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ?
 19. JAK MŮŽU UPLATNIT SVÁ PRÁVA?

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně zpracování vašich osobních údajů můžete kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů Mgr. Víta Křížku, advokáta, se sídlem Bašty 413/2, na e-mailové adrese advokat@kklegal.cz nebo na telefonu +420 776 112 624. Ve všech případech nás lze kontaktovat na naší doručovací adrese Bolzanova 1, 618 00 Brno.

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ OBCE ke stažení ZDE